søndag 14. juli 2013

Left Behind: The Movie - Raptured!ER DU REDE?

Dette filmklippet beskriver nokså nøyaktig hva som vil skje når Jesus kommer for å hente sin brud. Jesus sier:
Jeg sier dere:
Den natt skal to være i en seng. Den ene skal bli tatt med, den andre skal bli latt tilbake.
To kvinner skal male på samme kvern. Den ene skal bli tatt med, men den andre skal bli latt tilbake.
To skal være ute på marken. Den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake.
Luk 17: 34-37.
JESUS KOMMER SNART! 
VI ER NÆRMERE ENN VI ANER!
DET KAN SKJE I NATT!
DET KAN SKJE I MORGEN!
DET KAN SKJE I DETTE ØYEBLIKK!
VÆR REDE, HAR DU UBEKJENT SYND I DITT LIV,
BEKJENN DEN FOR GUD OG OM NØDVENDIG FOR MENNESKER.
DA VIL JESUS BLOD RENSE DEG FRA DIN SYND, OG DU BLIR MED NÅR JESUS KOMMER.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar