onsdag 25. mai 2011

MILLIONER ER FORSVUNNET!


Bibelen lærer oss klart at vi lever i avsluttningen av den siste tid hvor vi kan forvente at Jesus kan komme når som helst for å hente sin Menighet, sin Brud. Derfor formaner Bibelen oss til å være rede, så vi blir med Ham når Han kommer. -Er du rede?