tirsdag 28. februar 2012

Kongen kommer, Frelseren kommer, min Jesus henter meg hjemNå nærmer det seg kvelden, trafikken har dødd ut. Hver maskin er nå blitt stille, arbeidsdagen den er slutt. Travle mødre retter ryggen, ingen dom i retten blir satt. Jordens tid har nådd sin ende, det er Kongen som er her.

Glade mennesker langs veien hyller Ham som gav dem liv. Hjem som Han har fått velsignet, fanger som Han satte fri. Unge, gamle, barn og voksne venter på sin Herre kjær, og alle de som led uskyldig står nå kledt i hvite klær.

Jeg ser store skarer samlet, jeg ser Himmelens lys og prakt. Guds basun forkynner seier over synd og Satans makt. Alle stråler mot sin Frelser, de vil gi sin pris til Ham. Himmelkorets store emne er en lovsang til Guds Lam.

Se min Konge kommer. Kongen kommer, hør basunens toner lyder, jeg ser Jesus som Han er. Ja min Konge Han kommer, Frelseren kommer. Min Jesus henter meg hjem. Ja min Jesus henter meg hjem.