fredag 29. juli 2011

HUNGERSNØD I AFRIKA, ET TEGN PÅ AT JESUS KOMMER SNART!  Hunger er ikke noe nytt for Afrika, vi har hørt om det mange ganger. Voksne og spesielt barn sulter til døde på grunn av matmangel og underærnering. Det er tragisk og rører våre hjerter med medynk og sorg.
Bibelen forteller oss at dette er et tidens tegn. Da disiplene spurte Jesus hva tegnet var på hans komme, og denne tidsalders ende, svarte Jesus bl.a: ...det skal bli hunger..., og avslutter med å si: Dette er begynnelsen på fødselsveene. (Matt 24:3-8). Dette viser oss atter en gang at vi lever i den tid hvor vi må forvente at Jesus kommer igjen.
Når Jesus taler med sine displer  om  sitt komme, sikter han til sitt komme tilbake til Jorden, da vil denne tidsalder være til ende, men syv år før dette skjer, vil han komme for å hente sin Menighet hjem til Himmelen, og denne dagen er meget nær, så la oss være rede, gå ikke på akkord med verden, fyll deg ikke med det som hører denne verden til men la din hu stå til det som er der oppe hvor Jesus forbreder en plass for oss.
Vær selv rede ved å leve nær Jesus, og vinn så mangen mennesker som mulig før han kommer, for han kommer meget snart!


mandag 11. juli 2011

KJENNER DU TIDEN?

OG DETTE MÅ VI GJØRE, DA VI KJENNER TIDEN AT TIMEN ER INNE DA VI MÅ VÅKNE OPP AV SØVNE, FOR FRELSEN ER OSS NÆRMERE NÅ ENN DA VI KOM TIL TROEN. (ROM 13:11)


lørdag 2. juli 2011

GUDS FRELSESPLAN FOR MENIGHETEN


JESUS KOM FØRSTE GANG FOR Å SONE VÅR SYND
Et barn er oss født, en Sønn er oss gitt. Herredømmet er på hans skulder, og hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste. Jes 9:6

Du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Matt 1:21.


MENNESKESØNNEN ER KOMMET FOR Å SØKE OG FRELSE DET SOM VAR FORTAPT. Luk 9:10

Foraktet var han og forlatt av mennesker,en smertens mann, vel kjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt ansikt for, foraktet og vi aktet ham for intet.
Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret.Men vi aktet han for plaget, slått av Gud og gjordt elendig.
Men han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Jes 53:3-5.HAN KOMMER IGJEN TIL FRELSE FOR DEM SOM VENTER PÅ HAM!


Og likesom det er menneskets lodd én gang å dø, og deretter dom, så skal og Kristus, etter være ofret én gang for å bortta manges synder, annen gang bli åpenbaret, ikke for syndens skyld, men til frelse for dem som venter på ham. Heb 9:27-28.