lørdag 2. juli 2011

GUDS FRELSESPLAN FOR MENIGHETEN


JESUS KOM FØRSTE GANG FOR Å SONE VÅR SYND
Et barn er oss født, en Sønn er oss gitt. Herredømmet er på hans skulder, og hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste. Jes 9:6

Du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Matt 1:21.


MENNESKESØNNEN ER KOMMET FOR Å SØKE OG FRELSE DET SOM VAR FORTAPT. Luk 9:10

Foraktet var han og forlatt av mennesker,en smertens mann, vel kjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt ansikt for, foraktet og vi aktet ham for intet.
Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret.Men vi aktet han for plaget, slått av Gud og gjordt elendig.
Men han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Jes 53:3-5.HAN KOMMER IGJEN TIL FRELSE FOR DEM SOM VENTER PÅ HAM!


Og likesom det er menneskets lodd én gang å dø, og deretter dom, så skal og Kristus, etter være ofret én gang for å bortta manges synder, annen gang bli åpenbaret, ikke for syndens skyld, men til frelse for dem som venter på ham. Heb 9:27-28.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar