torsdag 2. mai 2013

KAN JESUS KOMME IGJEN FØR EVANGELIET ER FORKYNT FOR ALLE FOLKESLAG?


Rolf Jørgen Hatletvedt

KAN JESUS KOMME IGJEN FØR EVANGELIET ER FORKYNT FOR ALLE FOLKESLAG?

Gjennom alle år er det sagt at: "Jesus kommer ikke igjen før evangeliet er forkynt for alle folkeslag".  

La oss se hva Bibelen sier om dette. I misjonsbefalingen i Matt 28: 18-19-20,  i vers 19:, står det: "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn". I Mark 16:15 sier Jesus: "Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Dette er grunnlaget for dem som mener at Evangeliet må forkynnes for alle folkeslag før Jesus kan komme igjen. Men legg merke til at Jesus ikke setter denne befalingen som han gav til sine apostler i forbindelse med hans gjenkomst, verken hans komme i luften for å hente menigheten eller hans komme tilbake til jorden. Dette er en befaling som er gitt til enhver generasjon, en Ordre vi har fått som vi skal utføre så lenge vi lever eller inntil Jesus kommer for å hente bruden hjem. Men om vi ikke når alle folkeslag med evangeliet om Riket, kan ikke det utsette hans komme. Derimot setter Jesus det i forbindelse med Enden. Han sier: Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal ENDEN komme. Matt 24: 14. Jesus sier her at evangeliet om riket skal forkynnes til enden.
 Når er enden?     

   *  Er det Bortrykkelsen? Nei!

   *  Er det når Jesus kommer tilbake til jorden? Nei!
   
   *  Er det ved slutten av Tusenårsriket? 

Ja! Da er vi kommet til enden. Etter det skal Gud skape en ny Himmel og en ny jord hvor rettferdighet bor. 


FORKYNTE GUDS RIKE

  • Jesus forkynte Guds rike da han var på jorden.

  • Apostlene forkynte Guds Rike.

Da Paulus skulle ta avskjed med menigheten i Efesus, sier han:

"Og se, nå vet jeg at dere aldri mer skal se mitt ansikt, og alle dere som jeg gikk omkring iblant og forkynte riket" Apg 20:25-26. 
  • Også vi forkynner Guds Rike, hvor Jesus er døren og veien inn til Riket.
Forkynnelsen om Riket skal også forkynnes i Trengselstiden av de to vitner og de 144000 av Israels 12 stammer som er blitt frelst ved de to vitners virksomhet. Åpenbaringsboken forteller oss at i denne tiden skal en stor skare som ingen kan telle bli frelst, men de må gi sitt liv for Jesus som martyrer.
Evangeliet om Riket skal også forkynnes i Tusenårsrike, sannsynligvis av jøder som blir frelst når Jesus kommer tilbake til jorden og setter sine føtter på Oljeberget. Evangeliet om rike skal forkynnes inntil enden, som er dommen for den store hvite trone. Så, forkynnelsen om Riket begrenser seg ikke til Menighetens tidshusholdning, eller Jesus gjenkomst til Oljeberget, men til Enden.
Dette forteller meg at ingen ting står tilbake av det profetiske ord som kan utsette bortrykkelsen, Bibelen sier: "For ennå er det bare en ganske liten stund igjen, så kommer han som komme skal, og han skal ikke dryge". Heb.10:37. Jesus vil ikke utsette sitt komme, han komme i det øyeblikk, på det tidspunkt som er bestemt i det himmelske råd, bestående av Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd fra evighet av. Ingen vet dagen og timen når Jesus kommer, derfor formaner Guds Ord oss til å være rede og ventende på hans komme for å hente sin brud. Jeg tror at denne dagen er nærmere enn vi aner.

******************************

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar