torsdag 15. september 2011

Ingen vet dagen eller timen når Jesus kommer for å hente sin brud,
derfor må vi hver dag, til enhver tid være rede. 
Hvordan kan vi si at Jesus kommer snart når ingen vet dagen eller timen?
Vi vet ikke dagen eller timen, men vi kan vite det på situasjonen i verden og det vi ser og hører. Jesus sa: Når dere ser disse ting skje, skal dere vite at Menneskesønnen er nær for døren. 
Menneskesønnens komme er hans komme tilbake til jorden, da skal han sette sine føtter på Oljeberget i Israel. Alle de tegn som Jesus nevner i forbindelse med hans gjenkomst, peker hen mot han gjenkomst til Israel.  når det gjelder Jesu komme for å hente sin Menighet, er det ingen tegn knyttet til det. Så Jesus kan komme når som helst.

LEV 100% FOR JESUS! HAN KOMMER SNART!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar